fredag 31 oktober 2008

På ett hörn i Tara

Har man sett!
I dagens nummer (nr 15) av Tara finns jag med på ett hörn, i ordets bokstavliga bemärkelse.
"Klimakterie-häxan" uppmärksam-mas som en del i reportage under vinjetten "Lust-fyllt klimakterium".
Och faktum är att om jag får tro alla glada tillrop från folk som har läst boken, så bidrar den faktiskt till det!
Härligt!
Ett litet ord saknar jag dock när jag citeras: hon, dvs jag, "noterar med stolthet att hon också har en hel del yngre manliga läsare" - "yngre OCH manliga", borde det stå, för det är alldeles sant!
Alldeles sant är förstås också att jag är stolt över det.